Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodKontakty ŘO
Kontakty ŘO
Vyberte relevantní kontakt dle operačního programu:
01 - OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
E-mailová adresa: programy@agentura-api.org
Telefon: 800 800 777
02 - OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pro komunikaci s ŘO OP VVV využívejte primárně funkcionality Depeší v rámci ISKP14+.

OPVVV_Hodnotitel_Technická podpora
Uživatelská podpora je určena pro externí hodnotitele v případě technických potíží v ISKP14+. Pracovníci podpory jsou k dispozici v pracovních dnech od 9:00 - 15:00, dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny následující pracovní dny, ve svátcích je zajištěna podpora v omezení míře.

OPVVV_Hodnotitel_Metodicka podpora
Uživatelská podpora je určena pro externí hodnotitele v případě metodických dotazů. Pracovníci podpory jsou k dispozici v pracovních dnech od 9:00 - 15:00, dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny následující pracovní dny, ve svátcích je zajištěna podpora v omezení míře.

OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická podpora
Uživatelská podpora je určena pro žadatele všech výzev v případě technických potíží v ISKP14+. Pracovníci podpory jsou k dispozici v pracovních dnech od 9:00 - 15:00, dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny následující pracovní dny, ve svátcích je zajištěna podpora v omezení míře.
Kontakt pro metodické dotazy jsou vždy uvedeny v textu konkrétní výzvy.
03 - OP Z - Operační program Zaměstnanost
Od 1. 4. 2019 je spuštěn nový komunikační nástroj pro řešení Vašich technických problémů v aplikaci IS KP14+ a IS ESF2014+, který naleznete na stránkách www.esfcr.cz po kliknutí na žlutý symbol "Hotline" zvolíte "Technická podpora uživatelům OPZ" a můžete odeslat Váš dotaz přes tlačítko "Přidat otázku". Pro tento způsob komunikace je nutné mít registraci na portálu www.esfcr.cz. Dosud využívaná emailová schránka iskp@mpsv.cz bude od 1. 7. 2019 mimo provoz.

Pro již registrované uživatele je možné využít přímý odkaz www.esfcr.cz/technicka_podpora_opz

Pracovníci technické podpory OPZ vám budou k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Reakci na váš požadavek garantujeme do 4 hodin v rámci provozní doby technické podpory od obdržení požadavku. Dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny nejpozději následující pracovní den.

Ve dnech 23., 30., resp. 31. 12. (pokud připadne na pracovní den) bude upravena provozní doba technické podpory od 8:00 do 12:00 hodin.

Pro metodické dotazy využijte telefonní a e-mailové kontakty uvedené v textu konkrétní výzvy. Kontakt naleznete v dokumentu "Text výzvy č. xxx OPZ", na adrese: www.esfcr.cz/modules/calls pod konkrétní výzvou.

Adresa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sekce náměstka ministryně pro evropské fondy
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Webové stránky: www.esfcr.cz
Datová schránka: sc9aavg
04 - OP D - Operační program Doprava
Kontaktní údaje pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020 jsou uvedeny vždy v textu jednotlivých výzev. Přehled všech výzev naleznete na následujícím odkazu: http://web.opd.cz/vyzvy/
05 - OP ŽP - Operační program Životní prostředí
E-mailová adresa: dotazy@sfzp.cz
Telefon:800 260 500
Kontaktní údaje pro podporu uživatelů POUZE prioritní osy 4 OP ŽP:
E-mailová adresa: dotazy-PO4@nature.cz
Kontaktní údaje na regionální pracoviště AOPK POUZE pro prioritní osu 4 lze najít na stránce:www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty
06 - IROP - Integrovaný regionální operační program
Kontaktní údaje pro žadatele o podporu z IROP jsou uvedeny v textu konkrétní výzvy:
www.dotaceeu.cz/cs/microsites/irop/vyzvy
07 - OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR
E-mailová adresa: iskp.opppr@praha.eu
Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě prinscreeny problému a hash projektové žádosti.
08 - OPTP - Operační program Technická pomoc
Pro komunikaci s ŘO OPTP využívejte interních depeší v rámci MS2014+ (OPTP podpora uživatelů*skk).
Další kontaktní údaje pro žadatele o podporu z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 jsou uvedeny v textu konkrétní výzvy.

česky

polski

english