Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Všechny potřebné informace pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020 jsou uvedeny vždy v textu jednotlivých výzev. Přehled všech výzev naleznete na následujícím odkazu:

česky

polski

english