Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
01. Postup pro promazání cache a cookie souborů pro vybrané webové prohlížeče
Návod jak promazat cache a cookie soubory je uveden v příloze. Promazání může vyřešit celou řadu nesrovnalostí při ovládání aplikace.
Doporučujeme také provést, pokud jste aplikaci delší dobu nepoužívali.

česky

polski

english