Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Poskytnutí osobních údajů Ministerstvu financí
Poskytnuté osobní údaje budou dále v nezbytném rozsahu předány Ministerstvu financí za účelem umožnění výkonu funkce Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu; osobní údaje budou Ministerstvem financí zpracovávány z důvodu plnění jeho právních povinnosti vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013. Další informace týkající se zpracování osobních údajů Ministerstvem financí jsou uvedeny na jeho webových stránkách.

česky

polski

english