Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
1. Jaká je garantovaná dostupnost aplikace?
Garantovaná dostupnost aplikace je poskytována v režimu 7x24 včetně státních svátků a dnů pracovního volna, mimo doby servisního okna (0:00 - 04:00).
2. Co je to Servisní okno?
V případě, že provádění činností vyžaduje odstávku aplikace, je poskytovatel oprávněn provádět dané činnosti v tvz. Servisním okně.
Toto Servisní okno je denně v čase 0:00 až 4:00.

česky

polski

english