Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Jakým způsobem se dokládá plná moc?
U plné moci již nestačí vkládat prostý sken kopie plné moci do IS KP14+, ale je třeba se obrátit na CzechPoint pro "autorizovanou konverzi" z tištené podoby plné moci do elektronické. Zůstává ověření podpisu a akceptace (ze strany CI) pouze jejich verze plné moci (formuláře).
Popis, jak je daný proces nastaven z hlediska systémového, je uveden v odpovědi v rámci FAQ - Obecné dotazy.
K jakému roku se vztahují údaje o počtu zaměstnanců, ročním obratut a bilanční sumě rozvahy v záložce Subjekty projektu?
Údaje se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období, viz. příručka pro MSP, odkaz:

česky

polski

english