Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Vážení žadatelé/příjemci,

kompletní přehled uživatelských příruček pro práci v IS KP14+ ve všech životních cyklech projektu naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ČR.

Jakékoliv dotazy technického charakteru prosím směřujte na ŘO prostřednictvím funkce Interní depeše v IS KP14+, na adresu OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická podpora, OPVVV_Hodnotitel_Technická podpora nebo OPVVV_Hodnotitel_Metodicka podpora.
-

česky

polski

english