Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Veškeré informace k OPŽP je možné nalézt na stránkách www.opzp.cz
V případě konkrétních dotazů k Prioritní ose 4 OPŽP - "Ochrana a péče o přírodu a krajinu" se můžete obrátit na dotazovou schránku AOPK ČR dotazy-PO4@nature.cz, případně na konkrétní regionální pracoviště, jejichž adresy naleznete zde http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html
AOPK ČR administruje PO 4 pouze do ukončení hodnocení, následně agendu přebírá SFŽP.

česky

polski

english