Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Kde najdu podrobnější informace o operačním programu?
Vše najdete na stránkách www.cz-pl.eu.
Ochrana osobních údajů/Ochrona danych osobowych
Informace k ochraně osobních údajů/Informacja dotyczący ochrony danych osobowych

česky

polski

english