Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
02. Je omezena velikost dokumentů v příloze?
Cílené omezení není nastaveno, reálně technologie umožní vložit dokument cca 100MB max.
03. Jaké jsou podporované typy příloh?
Systém Vám umožní nahrát přílohy s následujícími příponami:

.7z, .avi, .bmp, .doc, .docx, .dot, .dotx, .eml, .gif, .jpeg, .jpg, .mkv, .mp3, .mpg, .msg, .ods, .odt, .pdf, .pfx, .png, .ppt, .pptx, .rar, .rtf, .tif, .txt, .vsd, .xls, .xlsx, .xltx, .xml, .zfo, .zip
04. Jak provést Storno finalizace?
Storno finalizace se objeví v horní liště poté, co byla žádost finalizována. Storno finalizace může provést signatář žádosti.
05. Nahrávání příloh trvá příliš dlouho a nebo vůbec nedoběhne. Co může být příčinou?
Při nahrávání příloh je důležitá rychlost Vašeho internetového připojení pro odesílání dat. Zejména u připojení pomocí ADSL může být tato složka výrazně nižší než rychlost stahování dat a nahrávání i malého souboru může trvat dlouho. Tato rychlost se většinou udává jako upload a nebo je to druhé číslo uváděno při informacích o rychlosti připojení za lomítkem.

Rychlost připojení download/upload si můžete změřit například zde: http://www.lupa.cz/nastroje/speedmeter

Doba nahrávání 10MB přílohy dle rychlosti odesílání dat na klientské stanici:

16 kbps - 11 hodin 39 minut
256 kbps - 44 minut
1024 kbps - 11 minut

Dále doporučujeme provést test kompatibility koncové stanice, který se nachází na rozcestníku www.mssf.cz. Link je pod odkazem "portál žadatele".
06. Jak na záložce "Přístup k projektu" přidávat k uživatelským jménům role, např. zmocněnec?
Checkbox neboli políčko "zmocněnec" se propíše automaticky poté, co je přiřazena plná moc danému uživateli resp. je označen jako zmocněnce a plná moc je mu podepsána. Tato informace se přenáší právě ze záložky "Plné moci".
Při zakládání rolí je pole zmocněnec "zašedlé". Při změně nastavení přístupů, (přes tlačítko Změnit nastavení přístupů), kdy je možné určitým kolegům odebírat a přidávat role, je zřejmé, že pole "zmocněnec" je zašedlé, tj. neaktivní, nelze ho tedy editovat.
07. Chybová hláška: "Operace musí mít vyplněného alespoň jednoho signatáře"?
Na žádosti o podporu v záložce Přístup k projektu je nutné přiřadit alespoň jednomu vybranému uživateli roli Signatář, jinak není možné žádost finalizovat.
08. Chybová hláška: "Chyba podpisu" a nelze podepsat žádost?
Podpis musí být kvalifikovaný elektronický podpis, tj. musí ho vydat příslušná certifikační autorita. Je třeba ověřit:
a) délku platnosti podpisu (musí být delší než tři dny)
b) verzi Silverlight - na www.mssf.cz je odkaz na test kompatibility koncové stanice umístěný pod tlačítkem žadatele projektu
c) zvolený postup ? je možné vybrat certifikát a zadat heslo, nebo vybrat podpis z úložiště. Kombinace vybrat podpis z úložiště a heslo z certifikátu použít samozřejmě nelze. Pokud je podpis v úložišti, je možné podepisovat prostředky OS (jako například podepisování běžné pošty). Pro jeho použití je třeba mít nainstalovaný doplněk, odkaz a postup je uveden na podpisovém appletu.
V rámci windows update může nastat také problém se Silverlight. Jako řešení by mělo postačit smazat cache prohlížeče (dočasné soubory internetu, v chrome historie) a vypnout a zapnout prohlížeč. příp. restartovat počítač.
Další informace týkající se kvalifikovaného elektronického podpisu a předcházení problémů při jeho použití jsou podrobně popsány v rámci záložky FAQ - Elektronický podpis.
09. Bezpečnostní zásady externího uživatele
Dokument bezpečnostní zásady externího uživatele

česky

polski

english