Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Jaká je minimální doba platnosti elektronického podpisu při podepisování dokumentů/žádostí v MS2014+?
Elektronický podpis musí být v momentě podepisování platný ještě minimálně 48 hodin. Pokud je doba platnosti kratší než 48 hodin, tak systém neprovede podepsání dokumentu/žádosti.
Možnost elektronického podepisování nezávisle na komponentě Microsoft Silverlight
V nové verzi IS KP14+ (Release 13) zařazujeme možnost elektronického podepisování, která je nezávislá na dosud používané komponentě Microsoft Silverlight. Tato nová komponenta Vám umožní používání oblíbených nejnovějších verzí prohlížečů Firefox, Chrome.

Návod na zprovoznění naleznete v příloze.
Nový TescoSW Elevated Trust Tool podepsaný novým certifikátem
Podrobnosti naleznete v příloze
Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.
Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.

česky

polski

english