Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Elektronické podepisování nezávisle na komponentě Microsoft Silverlight pro Firefox, Chrome, Internet explorer 11 a Microsoft Edge
V nové verzi IS KP14+ (Release 13 pro Chrome a Firefox a Release 15 pro Internet Explorer 11 a Microsoft Edge) zařazujeme možnost elektronického podepisování, která je nezávislá na dosud používané komponentě Microsoft Silverlight. Tato nová komponenta Vám umožní používání oblíbených nejnovějších verzí prohlížečů Firefox, Chrome, Internet explorer 11 a Microsoft Edge.

Návod na zprovoznění naleznete v příloze.
Elektronické podepisování nezávisle na komponentě Microsoft Silverlight pro Internet explorer 11
V nové verzi IS KP14+ (Release 15) zařazujeme možnost elektronického podepisování, která je nezávislá na dosud používané komponentě Microsoft Silverlight pro internetový prohlížeč Internet explorer 11.

Návod na zprovoznění naleznete v příloze.
Jaká je minimální doba platnosti elektronického podpisu při podepisování dokumentů/žádostí v MS2014+?
Elektronický podpis musí být v momentě podepisování platný ještě minimálně 48 hodin. Pokud je doba platnosti kratší než 48 hodin, tak systém neprovede podepsání dokumentu/žádosti.
Návod na export/import certifikátu
Podrobnosti naleznete v příloze.
Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.
Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.

česky

polski

english