Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Jaká je minimální doba platnosti elektronického podpisu při podepisování dokumentů/žádostí v MS2014+?
Elektronický podpis musí být v momentě podepisování platný ještě minimálně 48 hodin. Pokud je doba platnosti kratší než 48 hodin, tak systém neprovede podepsání dokumentu/žádosti.
Nový TescoSW Elevated Trust Tool podepsaný novým certifikátem
Podrobnosti naleznete v příloze
Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.
Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.

česky

polski

english