Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodInformace ŘO
Informace ŘO
03 - OP Z - Operační program Zaměstnanost
Veškeré informace o Operačním programu Zaměstnanost jsou k dispozici na webovém portálu www.esfcr.cz.Naleznete zde jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o podporu, pravidla pro žadatele a příjemce i další užitečné informace.

česky

polski

english