• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev03 - Operační program Zaměstnanost
03 - Operační program Zaměstnanost
  OP Z - (03_15_010) - Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_006) - Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_008) - Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_021) - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_012) - Projekty technické pomoci
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_121) - Nástroje APZ II
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_123) - Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_011) - Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_025) - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_122) - Rozvoj služeb zaměstnanosti
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_047) - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_15_020) - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_052) - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_101) - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu
 • zjednodušený projekt
 • OP Z - (03_19_103) - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
 • zjednodušený projekt
 • OP Z - (03_19_136) - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_120) - Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_109) - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
 • individuální projekt