• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev03 - Operační program Zaměstnanost
03 - Operační program Zaměstnanost
  OP Z - (03_15_010) - Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_007) - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_005) - Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_008) - Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_006) - Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_021) - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_012) - Projekty technické pomoci
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_123) - Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_121) - Nástroje APZ II
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_011) - Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_019) - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_025) - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_122) - Rozvoj služeb zaměstnanosti
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_15_018) - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_045) - Integrované územní investice (ITI)
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_16_048) - Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_16_046) - Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_16_049) - Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná výzva
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_16_047) - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP Z - (03_15_020) - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_052) - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_17_129) - Podpora sociálního podnikání
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_17_082) - Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_18_095) - Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_17_076) - Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_17_083) - Nová řešení pro tíživé sociální problémy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_108) - Podpora programu Housing First (Bydlení především)
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_070) - Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_16_069) - Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_17_081) - Soutežní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. města Prahy
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_101) - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu
 • zjednodušený projekt
 • OP Z - (03_20_114) - Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • individuální projekt
 • OP Z - (03_19_103) - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
 • zjednodušený projekt