• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev04 - Operační program Doprava
04 - Operační program Doprava
  OP D - (04_15_001) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD (průběžná) - Infrastruktura pro železniční dopravu
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_002) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_003) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků silniční sítě TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_004) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD (průběžná) - Silniční infrastruktura mimo TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_005) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD (průběžná) - Technická pomoc
 • individuální projekt
 • OP D - (04_17_040) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ)
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_17_044) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 4 - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC
 • individuální projekt
 • OP D - (04_17_047) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 2 - systém měření spotřeby energie - SŽDC, s.o.
 • individuální projekt
 • OP D - (04_18_053) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha
 • individuální projekt
 • OP D - (04_18_063) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_062) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_061) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_060) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_059) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_058) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_057) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_056) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_055) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_054) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň
 • individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj
 • OP D - (04_18_064) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 3 - provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_073) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_068) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
 • individuální projekt