• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev04 - Operační program Doprava
04 - Operační program Doprava
  OP D - (04_15_001) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD (průběžná) - Infrastruktura pro železniční dopravu
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_002) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_003) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků silniční sítě TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_004) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD (průběžná) - Silniční infrastruktura mimo TEN-T
 • individuální projekt
 • velký projekt
 • OP D - (04_15_005) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD (průběžná) - Technická pomoc
 • individuální projekt
 • OP D - (04_17_044) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 4 - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC
 • individuální projekt
 • OP D - (04_17_047) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 2 - systém měření spotřeby energie - SŽDC, s.o.
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_077) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_079) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Mariánské Lázně
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_074) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy
 • individuální projekt
 • OP D - (04_19_078) - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic
 • individuální projekt