• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev07 - Operační program Praha - pól růstu ČR
07 - Operační program Praha - pól růstu ČR
  OP PPR - (07_15_002) - 05. výzva TA 5.2 - Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu
  OP PPR - (07_15_001) - 04. výzva TA 5.1 - Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu
  OP PPR - (07_17_055) - OPPPR_38. výzva SC 3.2 -Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
 • individuální projekt
 • OP PPR - (07_18_059) - OPPPR_42. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
 • zjednodušený projekt
 • OP PPR - (07_18_062) - OPPPR_45. výzva SC 4.1 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II
 • individuální projekt
 • OP PPR - (07_01_061) - OPPPR_44. výzva SC 2.2 - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy
 • individuální projekt
 • OP PPR - (07_18_066) - OPPPR_49. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
 • zjednodušený projekt