• Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodSeznam programů a výzev11 - INTERREG V-A Česká republika - Polsko
11 - INTERREG V-A Česká republika - Polsko
  OP PS ČR-PL - (11_15_007) - Výzva pro projekty technické pomoci - prioritní osa 5 /Nabór dla projektów pomocy technicznej - oś priorytetowa 5
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_010) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Śląsk Cieszyński
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_013) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Nysa
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_009) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_008) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Glacensis / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis
 • individuální projekt
 • OP PS ČR-PL - (11_16_011) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Beskidy
 • individuální projekt