Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodRegistrace
Registrační údaje
Heslo:Zadejte heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku 8 - 20 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.
Kontrola heslaZadejte heslo znovu
Titul:Zadejte titul uváděný před jménem
Jméno:Zadejte jméno kontaktní osoby
Příjmení:Zadejte příjmení kontaktní osoby
Titul za jménem:Zadejte titul uváděný za jménem
Datum narození:
RadDatePicker
RadDatePicker
Výběr z kalendáře
Vyberte datum narození
E-mail:Zadejte e-mailovou adresu
Mobilní telefon:
Zadejte číslo mobilního telefonu kontaktní osoby
Kontrolní kód:
 
Opište kontrolní kód z obrázku

 

 
 
Máte problém s registrací?
 Vaše e-mailová adresaPopis problému
Napište nám a my Vám poradíme.
 

 

 


Informace podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů:
Registrace uživatele do Aplikace MS2014+ v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři je nezbytná pro pozdější podání žádosti o podporu či integrovanou strategii, tj. nezaregistrované osoby nemohou podat žádost o podporu. Údaje budou zpracovávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v monitorovacím systému MS2014+ pro účely evidence a podpory uživatelů Aplikace MS2014+ a zajištění dalších činností nutných pro řízení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů. Provoz a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ pro MMR zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost TESCO SW a.s. Poskytnuté údaje mohou být v opodstatněných případech a v nezbytném rozsahu předány příslušným subjektům implementační struktury. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany MMR k porušení zákona, máte také právo požádat MMR o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).
Pro sdělení Vašich informací, dotazů a problémů vztahujících se ke zpracování a ochraně osobních údajů v Aplikaci MS2014+ je zřízena e-mailová schránka uooums14@mmr.cz