Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodZapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno:Zadejte uživatelské jméno velkými písmeny
Mobilní telefon:Zadejte číslo mobilního telefonu, který jste uvedl/a v registraci
Kontrolní kód:
 
Opište kontrolní kód z obrázku

 


Žádost o reset hesla

Pokud neznáte své uživatelské jméno nebo již nevlastníte telefonní číslo, které jste uvedl/a v registraci, pokračujte zde.


Registrace uživatele do Aplikace MS2014+ v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři je nezbytná pro pozdější podání žádosti o podporu či integrovanou strategii, tj. nezaregistrované osoby nemohou podat žádost o podporu. Údaje budou zpracovávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v monitorovacím systému MS2014+ pro účely evidence a podpory uživatelů Aplikace MS2014+ a zajištění dalších činností nutných pro řízení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů. Provoz a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ pro MMR zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost TESCO SW a.s. Poskytnuté údaje mohou být v opodstatněných případech a v nezbytném rozsahu předány příslušným subjektům implementační struktury. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany MMR k porušení zákona, máte také právo požádat MMR o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).