Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

Odstávka systému ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
V termínu od 21.4.2018 od 14 hodin do 22.4.2018 do 20 hodin bude provedena odstávka kategorie C systému základních registrů. V uvedené době nebude možné v ISKP14+ a CSSF14+ provádět validace na data IS ZR. Děkujeme za pochopení.
Mimořádná odstávka
Od 21.4.2018 00:15 hod do 23.4.2018 04:00 hod bude
prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+.
V uvedenou dobu bude prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.
Ukončení podpory SilverLight v internetovém prohlížeči Firefox
V internetovém prohlížeči Firefox již od verze 52 není podporován zásuvný modul Silverlight.
Více FAQ.
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+
V rámci instalace nové verze MS2014+ budou od 22. 8. 2017 informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci".

Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky.

Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím ŽoZ/ZoR/IoP projektu) budou doadministrovány touto cestou. Po schválení ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu budou i tyto informace přeneseny do nové záložky Veřejné zakázky v horní části levého menu projektu.

česky

polski

english