Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

Objevily se problémy s podpisovou komponentou v IE. Pokud nastane jeden z následujících problémů postupujte následovně:
1. problém: Je vyžadována čipová karta.
Náprava: uživatel musí certifikát vyexportovat z interního úložiště do souboru, certifikát odebrat z úložiště a znovu naimportovat do interního úložiště. Týká se pouze uživatelů s podpisem od PostSignum.

2. problém: Nelze zaregistrovat DLL/OCX: Volání RegSvr32 selhalo s návratovým kodem 0x3.
Náprava: proveďte odinstalaci Crypto Web Extension (CWE - komponenta pro prohlížeč), proveďte novou instalaci - uživatel (který podepisuje v aplikaci) si nechá přidělit admin práva, a sám provede instalaci CWE. Cílová cesta pro instalaci nesmí obsahovat diakritiku.

3. problém: hláška Chybějící rozšíření - Pro podepisování musíte mít v prohlížeči nainstalováno CWE.
Náprava: proveďte odinstalaci CWE, proveďte novou instalaci - uživatel (který podepisuje v aplikaci) si nechá přidělit admin práva, a sám provede instalaci CWE.

Návod na export/import certifikátu naleznete zde

Pokud nezabere řešení 1 až 3 použijte pro podpis dočasně Google Chrome.
Nastavení minimální délky hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků
V souvislosti s plněním bezpečnostních opatření dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. bude nastavena minimální délka hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků. Informace o pravidlech hesla k účtu budou uživateli k dispozici při registraci a vynucené změně hesla. Tato úprava bude pro všechny uživatele implementována po 22. 5. 2019.

Zadejte nové heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku minimálně 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.
První krok, než kontaktujete technickou podporu
Upozornění pro uživatele, kteří přistupují k portálu ISKP14+ prostřednictvím webového prohlížeče Internet Explorer 11
Od nasazení Releasu 15 musí uživatel, který bude elektronicky podepisovat v Internet Exploreru 11, použít novou podpisovou komponentu.
Podpis přes stávající komponentu již nebude z technologických důvodů nadále možný.

Instalaci nové podpisové komponenty je možné provést již od 21. 3. 2019 podle postupu uvedeného zde.
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+
V rámci instalace nové verze MS2014+ budou od 22. 8. 2017 informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci".

Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky.

Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím ŽoZ/ZoR/IoP projektu) budou doadministrovány touto cestou. Po schválení ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu budou i tyto informace přeneseny do nové záložky Veřejné zakázky v horní části levého menu projektu.

česky

polski

english