Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

Nastavení minimální délky hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků
V souvislosti s plněním bezpečnostních opatření dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. bude nastavena minimální délka hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků. Informace o pravidlech hesla k účtu budou uživateli k dispozici při registraci a vynucené změně hesla. Tato úprava bude pro všechny uživatele implementována po 22. 5. 2019.

Zadejte nové heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku minimálně 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.
Objevily se problémy s podpisovou komponentou v IE. Pokud nastane jeden z následujících problémů postupujte následovně:
1. problém: Je vyžadována čipová karta.
Náprava: uživatel musí certifikát vyexportovat z interního úložiště do souboru, certifikát odebrat z úložiště a znovu naimportovat do interního úložiště. Týká se pouze uživatelů s podpisem od PostSignum.

2. problém: Nelze zaregistrovat DLL/OCX: Volání RegSvr32 selhalo s návratovým kodem 0x3.
Náprava: proveďte odinstalaci Crypto Web Extension (CWE - komponenta pro prohlížeč), proveďte novou instalaci - uživatel (který podepisuje v aplikaci) si nechá přidělit admin práva, a sám provede instalaci CWE. Cílová cesta pro instalaci nesmí obsahovat diakritiku.

3. problém: hláška Chybějící rozšíření - Pro podepisování musíte mít v prohlížeči nainstalováno CWE.
Náprava: proveďte odinstalaci CWE, proveďte novou instalaci - uživatel (který podepisuje v aplikaci) si nechá přidělit admin práva, a sám provede instalaci CWE.

Návod na export/import certifikátu naleznete zde

Pokud nezabere řešení 1 až 3 použijte pro podpis dočasně Google Chrome.
Upozornění pro uživatele, kteří přistupují k portálu ISKP14+ prostřednictvím webového prohlížeče Internet Explorer 11
Od nasazení Releasu 15 musí uživatel, který bude elektronicky podepisovat v Internet Exploreru 11, použít novou podpisovou komponentu.
Podpis přes stávající komponentu již nebude z technologických důvodů nadále možný.

Instalaci nové podpisové komponenty je možné provést již od 21. 3. 2019 podle postupu uvedeného zde.
První krok, než kontaktujete technickou podporu
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+
V rámci instalace nové verze MS2014+ budou od 22. 8. 2017 informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci".

Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky.

Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím ŽoZ/ZoR/IoP projektu) budou doadministrovány touto cestou. Po schválení ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu budou i tyto informace přeneseny do nové záložky Veřejné zakázky v horní části levého menu projektu.

česky

polski

english