Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

  • Hlavní sdělení:
    V březnu 2017 vydává společnost Mozilla novou verzi prohlížeče Firefox 52, ve které již nebude podporován zásuvný modul Silverlight nutný pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Možnost podepisování nadále zůstává v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight. Další podporovanou možností je instalace Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR), která ještě dovoluje instalaci Silverlight a umožňuje nadále podepisovat dokumenty elektronickým podpisem. Více o Firefox ESR (Extended Support Release) a návod na instalaci naleznete zde.

    Dodatečné informace:
    Ve výchozím nastavení provádí Firefox aktualizaci na novou verzi automaticky a je tedy možné, že bez zásahu uživatele přestane Silverlight fungovat bez toho, aby uživatel o instalaci nové verze vůbec věděl.

  • Podepisování dokumentů – upozorňujeme uživatele, že od 27.6.2016 je nasazena nová verze TescoSW Elevated Trust Tool podepsaná novým certifikátem. Popis aktualizace komponenty je uložen zde, samotná komponenta je ke stažení zde.


česky

polski

english