Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

(6.4.2020) Preventivní reset hesel všech uživatelů
Od 6. 4. 2020 bude v souvislosti s množícími se kybernetickými hrozbami a z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti systému MS2014+ probíhat preventivní reset hesel všech uživatelů PRODUKĆNÍHO prostředí ISKP systému MS2014+. Žádáme uživatele, aby si aktualizovali kontakty ve svém profilu.
Nové heslo musí splňovat následující podmínky:
Heslo musí mít délku 12 - 20 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) a nesmí se opakovat 12 posledních použitých hesel.
Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.
Pro případné dotazy kontaktujte příslušný ŘO zde.

Nejčastější chyby:
- špatně opsané heslo ze SMS
- neopsané pomlčky z hesla v SMS
Nové heslo:
- nesedí nově zadané heslo a kontrola hesla opakovaným zadáním nového hesla
- použito méně něž 12 znaků
- nové heslo neobsahuje alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici
- heslo obsahuje 3 po sobě jdoucí znaky nebo písmena, která jsou v login name nebo ve jménu a příjmení uživatele
- heslo obsahuje diakritiku
- heslo může obsahovat ze speciálních znaků pouze tečku, pomlčku a podtržítko(pozor na hesla z generátorů hesel)
- heslo je stejné jako jedno z posledních 12 použitých hesel
(1.4.2020) Aktualizace e-mailu a mobilního telefonu
Vážení uživatelé,
vyzýváme Vás k aktualizaci osobních údajů na Vašem profilu. Jedná se především o nastavení aktuálního e-mailu a mobilního telefonu. Aktualizaci provedete po přihlášení v sekci "Změna osobních údajů".
Děkujeme za spolupráci.
(2.4.2020) Mimořádná odstávka systému
Ve dnech od 11.4.2020 od 18:00 hod do 12.4.2020 do 08:00 hod bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+.
V uvedenou dobu bude prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.
(4.3.2020) Vydání nové verze komponenty pro el. podpis
Byla vydána nová verze komponenty Crypto Native App (20.00.7326), která je určena k el. podpisu.
Ke stažení je zde.
Doporučujeme všem uživatelům provést aktualizaci.

Pozn.: Pokud pro el. podpis používáte starší verzi prohlížeče Edge, aktualizaci lze provést zde.
Chybná depeše
Dne 9.10.2019 v ranních hodinách byla na všechny žadatele omylem odeslána depeše s předmětem "Dokumenty k MSP". Depeše se týká pouze OP PIK, pro žadatele z ostatních operačních programů je nerelevantní, nereagujte na ni.
Upozornění pro uživatele, kteří přistupují k portálu ISKP14+ prostřednictvím webového prohlížeče Internet Explorer 11
Od nasazení Releasu 15 musí uživatel, který bude elektronicky podepisovat v Internet Exploreru 11, použít novou podpisovou komponentu.
Podpis přes stávající komponentu již nebude z technologických důvodů nadále možný.

Instalaci nové podpisové komponenty je možné provést již od 21. 3. 2019 podle postupu uvedeného zde.
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+
V rámci instalace nové verze MS2014+ budou od 22. 8. 2017 informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci".

Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky.

Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím ŽoZ/ZoR/IoP projektu) budou doadministrovány touto cestou. Po schválení ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu budou i tyto informace přeneseny do nové záložky Veřejné zakázky v horní části levého menu projektu.
První krok, než kontaktujete technickou podporu

česky

polski

english