Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Upozornění

(11.2.2020) Mimořádná odstávka systému
Ve dnech od 22.2.2020 od 18:00 hod. do 23.2.2020 do 08:00 hod bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+.
V uvedenou dobu bude prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.
Chybná depeše
Dne 9.10.2019 v ranních hodinách byla na všechny žadatele omylem odeslána depeše s předmětem "Dokumenty k MSP". Depeše se týká pouze OP PIK, pro žadatele z ostatních operačních programů je nerelevantní, nereagujte na ni.
Upozornění pro uživatele, kteří přistupují k portálu ISKP14+ prostřednictvím webového prohlížeče Internet Explorer 11
Od nasazení Releasu 15 musí uživatel, který bude elektronicky podepisovat v Internet Exploreru 11, použít novou podpisovou komponentu.
Podpis přes stávající komponentu již nebude z technologických důvodů nadále možný.

Instalaci nové podpisové komponenty je možné provést již od 21. 3. 2019 podle postupu uvedeného zde.
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+
V rámci instalace nové verze MS2014+ budou od 22. 8. 2017 informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci".

Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky.

Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím ŽoZ/ZoR/IoP projektu) budou doadministrovány touto cestou. Po schválení ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu budou i tyto informace přeneseny do nové záložky Veřejné zakázky v horní části levého menu projektu.
První krok, než kontaktujete technickou podporu

česky

polski

english